De vier grote Boddhisattva geloften

Hoe talloos de levende wezens ook zijn,
Ik beloof ze allemaal van het lijden te bevrijden.

Hoe eindeloos onze hartstochten en ijdele gedachten ook zijn,
Ik beloof ze alle te overwinnen.

Hoe onmetelijk en ondoorgrondelijk de Dharma ook is,
Ik beloof ze volledig te realiseren.

Hoe onovertroffen de weg naar Ontwaken ook is,
Ik beloof hem tot het einde te gaan.