Sandokai

Harmonie van eenheid en onderscheid

Door: Shitou

De geest van de grote wijze uit India
is vertrouwelijk overgedragen van west naar oost.
Mensen zijn helder of verward,
maar de Weg kent geen noordelijke of zuidelijke leraar.
De spirituele bron straalt helder in het licht;
de stromen vertakken zich in het duister.
Het grijpen naar dingen is een teken van waan,
maar opgaan in eenheid is nog geen verlicht zijn.

Al het subjectieve en al het objectieve zijn tegelijkertijd wederzijds verbonden en volkomen zelfstandig.
Oneindig verbonden en vrij bewegend blijven ze toch op hun eigen plek.
Beelden verschillen van vorm en kwaliteit,
geluiden zijn prettig of hinderlijk.
Verfijnde en ruwe taal vallen samen in het duister,
duidelijke en vage uitspraken krijgen betekenis in het licht.
De vier elementen keren terug tot hun natuur
zoals een kind terugkeert tot zijn moeder;
Vuur verwarmt, wind beweegt,
water doorweekt, aarde verstevigt.
Oog en vorm, oor en klank,
neus en geur, tong en smaak;
Bij alle afzonderlijke dingen
komen zo vanuit hun geworteld zijn de bladeren voort.

Stam en tak delen de essentie;
verheven en banaal, alles heeft zijn plek.
In het licht bevindt zich duisternis,
maar maak er geen duisternis van;
In de duisternis bevindt zich licht,
maar beschouw het niet als licht.
Licht en donker contrasteren met elkaar
zoals bij het lopen de voorste voet met de achterste.

Elk van de tienduizend dingen heeft van nature zijn eigen waardevolle functie en functioneert op natuurlijke wijze met betrekking tot alle andere dingen.
Het alledaagse bestaan hoort bij het absolute, zoals een deksel past op een pot. Het absolute harmonieert met het relatieve, zoals twee pijlen elkaar treffen in de lucht.

Deze woorden tonen de Grote Werkelijkheid.
Ga niet uit van je eigen persoonlijke maatstaven.
Als je de Weg niet ziet, zie je hem ook niet als je hem gaat.
Als je de Weg gaat, is zij noch nabij, noch veraf.
Wanneer je de Weg uit het oog verliest, ben je er mijlenver van verwijderd.
Vol respect zeg ik tot hen die verlicht wensen te worden: verspil je tijd niet, noch overdag noch ’s nachts!