Loflied op Zazen

Door: Hakuin Zenji

Alle schepselen zijn wezenlijk boeddha’s,
zoals ijs van nature water is.
Zonder water geen ijs,
zonder schepselen geen boeddha’s.

Niet wetend hoe nabij de waarheid is
zoeken stervelingen het onnodig ver.
Het is als weeklagen van de dorst,
terwijl je omgeven bent door water,
of verzeild raken in de sloppen,
als kind van een welvarend man.

De oorzaak van geboorte in de zes werelden
is de duisternis van onze waan.
We betreden steeds weer duistere wegen.
Hoe zul je aan dit rad ontsnappen?

Mahayana Zen meditatie
gaat alle lof te boven.
Vrijgevigheid, discipline, en de andere vervolmakingen,
het zingen van Boeddha’s naam, belijden, oefenen,
en vele andere heilzame daden,
zij komen alle voort uit Zazen.

Al zit je maar één keer,
de verdienste ervan ontkracht talloze wandaden.
Hoe kunnen er nog slechte werelden zijn?
Het zuivere land is niet ver.

Als je het geluk hebt
om dit onderricht te horen,
bewonder het dan, verheug je er in.

Grenzeloze vreugde komt jou toe –
en zoveel te meer voor wie zichzelf inzet
en zijn wezen rechtstreeks verwerkelijkt.
Jouw eigen-aard is geen aard.
Jij overstijgt alle zinloos redeneren.

De poort van eenheid van oorzaak en gevolg opent zich,
De weg van niet-twee, niet-drie leidt recht vooruit.
Maak van de vorm vormloze vorm,
gaand en komend, niets beweegt.
Maak van de gedachte gedachtenloze gedachte,
hoor in elk handelen de zang van de Dharma.

Ach, de onmetelijke hemel van ongerept gewaarzijn!
Hoe stralend de volle maan van viervoudige wijsheid!
Wat ontbreekt er nog in dit moment ?
Nirvana is hier.
Deze plek is het lotusland.
Dit lichaam is het boeddhalichaam.