Hart Soetra

Door: Maka Hannya Haramita Shinyo

Bodhisattva Avalokitesvara,
in de oefening van de diepe transcendente wijsheid,
zag in, dat alle vijf skandha’s in wezen leeg zijn,
en overwon zo al het lijden.

Shariputra, vorm is niets anders dan leegte,
Leegte niets anders dan vorm.
Vorm is werkelijk leegte.
Leegte is werkelijk vorm.

Datzelfde geldt voor gevoel, waarneming, willen en onderscheidend denken.
Shariputra, de vormen van alle dingen zijn leeg,
Ze ontstaan niet en vergaan niet.
Ze zijn niet zuiver of onzuiver,
Ze nemen niet toe en ze nemen niet af.

Daarom, Shariputra, is er in leegte geen vorm,
geen gevoel, geen waarneming, geen willen of onderscheidend denken.
Geen oog, oor, neus, tong of lichaam,
geen kleur, geur, geluid of smaak,
geen tastbaarheid of voorstelling,
geen gebied van de zintuigen
noch een gebied van het denken.
geen onwetendheid, noch een einde aan onwetendheid.

En zo is er geen ouderdom en dood,
Noch een einde aan ouderdom en dood;,
Zelfs geen lijden noch ontstaan van lijden,
geen beëindiging van lijden, geen pad, geen wijsheid,
geen bereiken en geen niet bereiken,
omdat er niets te bereiken is.

Een bodhisattva leeft uit deze wijsheid,
zonder verduistering van geest,
zonder verduistering en daardoor zonder angst.

Voorbij alle illusies is volmaakt Nirva¬na.
Alle boeddha’s uit het verleden
leven uit deze transcendente wijsheid,
bereiken de hoogste verlichting
volmaakt en onovertroffen.

Weet daarom, dat deze transcendente wijsheid
de grootste, heilige mantra is,
de grootste, stralende mantra is,
de onovertroffen mantra,
de mantra die alle lijden wegneemt.
Dit is waar en echt geen vergissing.
Dit is de mantra verkondigd in de prajnaparamita.
En die luidt:

GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA

‘Gegaan, gegaan, voorbij gegaan,volledig voorbij gegaan – ontwaakte geest, zo zij het’